Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2004

To Blog του e-rooster

Το blog αυτό είναι μία προσπάθεια του www.e-rooster.tk να δώσει τη δυνατότητα σύντομων σχολίων και παρατηρήσεων στους αναγνώστες και συντελεστές του.

Ελπίζουμε να βρείτε φιλόξενο αυτό το νέο χώρο που δημιουργήσαμε.


Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock