Κυριακή, Ιανουαρίου 21, 2007

Αναθεώρηση του Συντάγματος και Οικονομία

Δοκίμιο οικονομικής ανάλυσης των συνταγματικών θεσμών

Παραθέτουμε το σχετικό δελτίο τύπου:

Το βιβλίο του Πάνου Καζάκου Αναθεώρηση του Συντάγματος και Οικονομία επαναφέρει την οικονομική οπτική στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Επιχειρεί μια απάντηση στο ερώτημα πώς μπορούν συνταγματικές διευθετήσεις να ‘δέσουν τα χέρια’ της πολιτικής προκειμένου να αποτρέπονται στο μέτρο του δυνατού καιροσκοπικές προσοδοθηρικού τύπου αποφάσεις χωρίς να αναιρούνται θεμελιώδη χαρακτηριστικά της δημοκρατίας. Σε απλή διατύπωση: Πώς μειώνει κανείς το οικονομικό κόστος του πελατειακού συστήματος μέσω συνταγματικών κανόνων;

Στα έξι κεφάλαια του βιβλίου ο συγγραφέας πραγματεύεται, μεταξύ άλλων, την οικονομική φιλοσοφία του Συντάγματος, τις διατάξεις του για το κοινωνικό κράτος, το ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα του ανοίγματος της αγοράς πανεπιστημιακών υπηρεσιών, τις δυνατότητες συνταγματικών ποσοτικών περιορισμών στη δημοσιονομική πολιτική, τις προοπτικές για περαιτέρω «αφαίρεση πολιτικής ύλης» από κυβερνήσεις και πλειοψηφίες ώστε να μην υπηρετούνται ειδικά συμφέροντα, και τέλος, λοιπά μέτρα για τη συρρίκνωση της εκλογικής συναλλαγής .

Ο συγγραφέας προσεγγίζει ζητήματα που έχουν ήδη τεθεί επί τάπητος στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος με βάση τη θεωρία της δημόσιας επιλογής, δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που διαφορετικά μένουν αναπάντητα και ταυτόχρονα προτείνει κριτήρια για την αξιολόγηση των διαφόρων προτάσεων.
Η ανά χείρας μελέτη είναι προϊόν της επιστημονικής συνεργασίας του Κέντρου Θεσμικών Μεταρρυθμίσεων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς – διευθύνει ο καθηγητής Θ. Πελαγίδης) και του Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (Πανεπιστήμιο Αθηνών – διευθύνει ο Πάνος Καζάκος).

Ο Πάνος Καζάκος είναι καθηγητής διεθνών οικονομικών και ευρωπαϊκών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σχήμα: 14 Χ 21 Σελίδες: 194 Τιμή: €11,00

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock