Τετάρτη, Φεβρουαρίου 23, 2011

Who is John Galt?

Επιτέλους το Atlas Shrugged της Ayn Rand στην μεγάλη οθόνη, ορίστε μερικές σκηνές από τα γυρίσματα:

και το trailer:

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock