Σάββατο, Αυγούστου 11, 2007

Μεταρρυθμίσεις: Ενα βήμα μπροστά, δύο βήματα πίσω

Νέο Άρθρο

Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ φιλελεύθερων και συντηρητικών είναι η έννοια της μεταβολής της καθεστηκυίας τάξης πραγμάτων υπέρ της διεύρυνσης ταυτόχρονα του χώρου υπεράσπισης των ελευθεριών στην πολιτική, στην οικονομία και εν τέλει σε ολόκληρη την κοινωνία. Η διαφορά αυτή υπογραμμίζεται για να δείξει ότι η κίνηση της μεταβολής δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντα περιορισμένη μόνον σε έναν χώρο της συλλογικής δράσης αλλά ούτε και παλίνδρομη ώστε να επιστρέφει ενισχύοντας περισσότερο το κατεστημένο. Το πιο σημαντικό μέσο ή καλύτερα η πιο αποτελεσματική τεχνολογία της μεταβολής σε μία δημοκρατικά οργανωμένη κοινωνία είναι η όποια παλινδρόμησή της να ρέπει τουλάχιστον προς τα εμπρός, δηλαδή να κινείται με δύο βήματα μπροστά και ένα πίσω

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη συνέχεια και να σχολιάσετε

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock