Πέμπτη, Νοεμβρίου 09, 2006

Κυβερνητική απραξία και πολιτική αξιοπιστία

Νέο Άρθρο

Για την φιλελεύθερη πολιτική σκέψη, συνετή κυβέρνηση είναι αυτή που, σε γενικές γραμμές, κυβερνά λιγότερο.

Η πολυνομία και η πληθώρα διοικητικών πράξεων συνεπάγονται υψηλό κόστος συναλλαγών, εκτρέφουν τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά, αποθαρρύνουν την ιδιωτική πρωτοβουλία, περιορίζουν την δημιουργικότητα, συχνά δε και την ελευθερία των πολιτών.

Η αποτελεσματική διακυβέρνηση προϋποθέτει την αξιοποίηση ενός μικρού και ευέλικτου κρατικού μηχανισμού από ένα συνεκτικό κυβερνητικό σχήμα, με ιεραρχημένους στόχους και αποσαφηνισμένες προτεραιότητες.

Καθώς συμπληρώνονται δυόμιση χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε σε θέση να εξάγουμε, με σχετική ασφάλεια, τα πρώτα συμπεράσματα για το μοντέλο διαχείρισης που ακολουθεί η κυβέρνηση...

*Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη συνέχεια και να σχολιάσετε*

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock