Σάββατο, Ιουνίου 07, 2008

Rooster Radio - Eπεισόδιο 4
download
Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε το Candlemakers' petition του Frédéric Bastiat - μπαστιά ;-)

σημειώσεις:Το Rooster Radio στο iTunes

2 σχόλια:

mantz είπε...

Μπορείτε να βρείτε και την ελληνική μετάφραση του κειμένου, εδώ.

libertarian είπε...

ωραίος! ;-)

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock