Τετάρτη, Ιανουαρίου 26, 2005

Άνιση κατανομή Καπιταλισμού

Σε ένα από τα άρθρα της ελευθεροτυπίας ο αρθρογράφος αναπαράγει ένα από τα κλασικά στερεότυπα της Αριστεράς.

Ο Τρίτος Κόσμος πολλαπλασιάζεται μαζικά επειδή πρέπει να πεθαίνει μαζικά• πρέπει να πεθαίνει μαζικά επειδή είναι φτωχός και ανίσχυρος• είναι φτωχός και ανίσχυρος επειδή Ευρώπη και Αμερική έχουν τραφεί και τρέφονται με το αίμα του: και αυτό εξηγεί την ανακουφισμένη προθυμία τους για βοήθεια στις «φυσικές καταστροφές»

Παραθέτω ένα καταπληκτικό άρθρο από τον Johan Norberg όπου ισοπεδώνει κυριολεκτικά με στοιχεία και επιχειρήματα το παραπάνω κλισέ που χρεώνει την φτώχια του Τρίτου κόσμου στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες.


An Unequal Distribution -- of Capitalism


Twenty percent of the world's population (we often hear) consumes more than 80 percent of the earth's resources, while the other 80 percent consume less than 20 percent. Critics of globalization never tire of reminding us of this injustice. Far less often do we hear a proper analysis of the reason for this state of affairs.

The critics make it sound as though the poor are poor because the rich are rich, as if the richest 20 percent had somehow stolen those resources from the other 80 percent. That is wrong.
Συνέχεια...

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock