Πέμπτη, Φεβρουαρίου 01, 2007

Οικονομική ανάλυση της διαφθοράς στην πολιτική

Νέο άρθρο

Εάν η διαφθορά στη χώρα μας είχε πρόσωπο, θα απολάμβανε σίγουρα την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα. Πρόκειται, όπως πια όλοι ομολογούν, για μια ενδημική κατάσταση στην ελληνική καθημερινότητα. Οι έλληνες πολίτες, οι ψηφοφόροι ή οι εντολείς, όπως οι οικονομολόγοι τους αποκαλούν, ως άτομα δυσαρεστούνται από την κατάσταση αυτή και τις πιο πολλές φορές ενοχοποιούν τα κόμματα ή την κυβέρνηση ως μηχανισμό επώασης και υπόθαλψης της διαφθοράς. Αυτό δεν είναι τυχαίο.

*Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη συνέχεια και να σχολιάσετε*

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock