Τετάρτη, Φεβρουαρίου 07, 2007

Ανακοίνωση ίδρυσης της Φιλελεύθερης Συμμαχίας

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της κίνησης πολιτών Φιλελεύθερη Συμμαχία ανακοινώνει την ολοκλήρωση των απαιτούμενων νομικών και οργανωτικών διαδικασιών για τη μετεξέλιξη της σε πολιτικό κόμμα.

Η επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου κόμματος με το όνομα Φιλελεύθερη Συμμαχία πρόκειται να πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00, στο ξενοδοχείο «Ζαφόλια» (Λ. Αλεξάνδρας 87-89).

Η Φιλελεύθερη Συμμαχία φιλοδοξεί να εκφράσει τις ιδέες του πολιτικού και οικονομικού φιλελευθερισμού που υπο-αντιπροσωπεύονται στο υπάρχον πολιτικό σκηνικό και να συνενώσει τις διάσπαρτες φιλελεύθερες φωνές που σήμερα ασφυκτιούν υπό το βάρος της κυριαρχίας του κρατισμού και της ιδεολογικής ηγεμονίας του φαιοκόκκινου μετώπου.

Η Φιλελεύθερη Συμμαχία στοχεύει να προτείνει σύγχρονες, ριζοσπαστικές και ρεαλιστικές λύσεις, απαντώντας στο ηχηρό αίτημα των μεταρρυθμίσεων στους τομείς της οικονομίας, της παιδείας, της υγείας, της δημόσιας διοίκησης, των σχέσεων του πολίτη με το κράτος.

Η Φιλελεύθερη Συμμαχία σκοπεύει να αντιπαρατάξει το πρωτείο του ατόμου και τους θεσμούς της ανοικτής οικονομίας και κοινωνίας απέναντι στο αδιέξοδο οικονομικό και πολιτικό σύστημα της αδράνειας και των κατεστημένων και οργανωμένων συντεχνιακών συμφερόντων.

Την ίδρυση της Φιλελεύθερης Συμμαχίας θα χαιρετήσει ο αντιπρόεδρος του ELDR κ. Eenhoom. Το Ευρωπαϊκό Φιλελεύθερο Δημοκρατικό & Μεταρρυθμιστικό κόμμα (European Liberal Democrat and Reform party- ELDR) συνενώνει φιλελεύθερους πολιτικούς σχηματισμούς σε περισσότερες από τριάντα ευρωπαϊκές χώρες, αποτελεί το τρίτο σε δύναμη κόμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν διαθέτει εκπροσώπηση μέχρι σήμερα στη χώρα μας.. Στην επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης της, η Φιλελεύθερη Συμμαχία θα υποβάλει στον αντιπρόεδρο του ELDR κ. Eenhoom το αίτημα της να αποτελέσει το ελληνικό μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας των φιλελεύθερων κομμάτων.

Η ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος σηματοδοτεί την έναρξη του προσυνεδριακού διαλόγου. Το ιδρυτικό συνέδριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Απριλίου, όπου θα εκλεγούν τα θεσμικά όργανα και θα οριστικοποιηθούν οι καταστατικές αρχές και το πολιτικό πρόγραμμα της Φιλελεύθερης Συμμαχίας.

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock