Κυριακή, Δεκεμβρίου 02, 2007

Ημερίδα για τα Ιατρικά λάθη: νομικές, ηθικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις

Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών σε συνεργασία με την Εταιρεία Νέων Ιατρών & Επιστημόνων Υγείας και το Ίδρυμα Ελληνικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης-Κέντρο Τεκμηρίωσης διοργανώνουν Ημερίδα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Ιατρικής Σχολής και του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών :

«Ιατρικά λάθη: νομικές, ηθικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις»
Αθήνα, 8/12/2007
Αμφιθέατρο «Θ. Καρατζά», Μέγαρο Εθνικής Τραπέζης

Είσοδος: ΔΩΡΕΑΝ

Μπορείτε να κατεβάσετε το τελικό πρόγραμμα της ημερίδας σε μορφή pdf (373kb) κάνοντας κλικ εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09.15 – 09.45: Προσέλευση-Εγγραφές

09.45 – 10.10: Χαιρετισμοί

10.10 – 10.30: Εναρκτήρια ομιλία

Προεδρείο: Χ. Ιατρού
«Διαχρονική ανάλυση των ιατρικών λαθών: ιατρική και φιλοσοφία στην αρχαία Ελληνική Ιατρική» - Β. Γολεμάτης

10.30 - 12.15: 1ο Στρογγυλό τραπέζι - Εισαγωγή στα ιατρικά λάθη
Προεδρείο: Α. Σκουτέλης, Μ. Σταθόπουλος
• Τα ιατρικά λάθη στην καθ’ ημέρα ιατρική πράξη: επιδημιολογία και επιστημολογία - Ν. Χ. Κεραμάρης
• Οικονομικές θεωρίες περί λαθών και ιατρικά λάθη - Σ. Βλιάμος
• Το ιατρικό σφάλμα ως έννοια «κλειδί» για την αστική ευθύνη του γιατρού - Κ. Φουντεδάκη
• Κώδικας Ιατρικής Ηθικής & Δεοντολογίας και Ιατρικό Δίκαιο - Ι. Καράκωστας
Σχολιαστές: , Κ. Κρεμαλής, Ε. Φυτράκης

12.15 – 13.00: Διάλειμμα

13.00 – 14.45: 2ο Στρογγυλό τραπέζι – Ιατρικά λάθη και μεταρρυθμίσεις στα συστήματα Υγείας
Προεδρείο: Ι. Γιαννίδης , Χ. Στεφανάδης
• Σύγχρονη εμπειρία στα συστήματα υγείας - Κ. Σουλιώτης
• Κατευθυντήριες οδηγίες, κλινικός έλεγχος (audit), ηλεκτρονικός φάκελος ως μέσο προτυποποίησης κλινικής φροντίδας και βελτίωσης της ποιότητας - Χ. Λιονής
• Ο ρόλος του ιατρού επιστήμονα στις νέες προκλήσεις – Α. Παπαβασιλείου
• Οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις των ιατρικών λαθών - Μαρ. Καραγκούνης
Σχολιαστές: Ε. Θηραίος, Γ. Πετρίκκος

14.45 – 16.00: Συμπεράσματα – Προτάσεις
Προεδρείο: Χ. Ιατρού, Α. Μαγκίνα
Σχολιαστές: Α. Γιαννόπουλος, Λ. Γρηγοράκος, Π. Κοσιώνης, Α. Λεβέντης

Κατάλογος Συμμετεχόντων

Βλιάμος Σ. - Καθηγητής Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης Πανεπιστημίου
Αθηνών, π. Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Γιαννίδης Ι. – Πρόεδρος Νομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών, Αν. Καθηγητής Νομικής
Γιαννόπουλος Α. – Βουλευτής Ν.Δ., τ.Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αν. Καθηγητής
Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γολεμάτης Β. – Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γρηγοράκος Λ. – Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., Αν. Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Πανεπιστημίου Αθηνών
Θηραίος Ε. – Ειδικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Ιατρού Χ. - Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Καραγκούνης Μ. – Οικονομολόγος Υγείας
Καράκωστας Ι. – Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Νομικής και Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου
Αθηνών
Κεραμάρης Ν. Χ. - Πρόεδρος Εταιρείας Νέων Ιατρών & Επιστημόνων Υγείας
Κοσιώνης Π. – τ.Βουλευτής ΚΚΕ, Ιατρός
Κρεμαλής Κ. - Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Λεβέντης Α. – Βουλευτής Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Νευροχειρουργός
Λιόνης Χ. – Αν. Καθηγητής Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης
Μαγκίνα Α. – Γενική Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Παπαβασιλείου Α. –Καθηγητής Βιολογικής Χημείας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Πετρίκκος Γ. - Αν. Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκουτέλης Α. – Αντιπρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Σουλιώτης Κ. – Διδάκτωρ Πολιτικών και Οικονομικών Υγείας
Σταθόπουλος Μ. - Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών, π. Υπουργός Δικαιοσύνης
Στεφανάδης Χ. - Πρόδερος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Καρδιολογίας
Φουντεδάκη Κ. - Επικ. Καθηγήτρια Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Φυτράκης Ε. – Διδάκτωρ Νομικής, Ειδικός Συνεργάτης στον «Συνήγορο του Πολίτη»

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock