Δευτέρα, Οκτωβρίου 02, 2006

Rooster Review 7-9/2006


Έτοιμο το pdf τεύχος με τα άρθρα της κύριας σελίδας μας του τελευταίου τριμήνου, καθώς και μερικά από το blog. Φυσικά κύριο θέμα του δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την αποκλειστική συνέντευξη του Milton Friedman στην σελίδα μας. Όπως πάντα, μπορείτε να το κατεβάσετε, να το τυπώσετε, να το φωτοτυπήσετε και να το διανείμετε ελεύθερα.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock