Σάββατο, Δεκεμβρίου 09, 2006

Πίσω από τις παλιές γραμμές

Νέο Άρθρο

Το σημείωμα αυτό έχει ως αφετηρία το άρθρο του Π. Μανδραβέλη στη «Καθημερινή» (8/12), υπό τον τίτλο «Οι παλιές γραμμές».

Συμφωνώντας, απολύτως, με τις διαπιστώσεις του συγγραφέα, έρχομαι να σκαλίσω το έδαφος πίσω από τις παλιές γραμμές, όχι τόσο για να εξετάσω την υπόθεση (πρόβλημα) του Φιλελευθερισμού στην Ελλάδα, όσο, μάλλον, για να εστιάσω στην υστέρηση ανάδειξης φιλελεύθερων ιδεών.

Πρώτα, όμως, θέλω να σας καταστήσω κοινωνούς των βασικών προσεγγίσεων του Μανδραβέλη που για το παρών άρθρο αποτελούν πεδίο ανάλυσης και όχι υπόθεση εργασίας-με τη τεχνική έννοια του όρου.

*Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη συνέχεια και να σχολιάσετε*

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock