Σάββατο, Δεκεμβρίου 18, 2004

Παιδική Εργασία

Η International Labour Organization υπολογίζει ότι 250 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο αναγκάζονται να εργάζονται σε εργοστάσια, γεωργικές δουλειές κτλ.
Γιατί δεν βγάζουν ένα νόμο στις χώρες αυτές που να απαγορεύει την παιδική εργασία; Δυστυχώς οι λύσεις δεν είναι ποτέ τόσο απλές. Αν ήταν έτσι, θα έφτανε απλά να νομοθετήσουμε και κάθε τι κακό που μαστίζει τις κοινωνίες μας -τα βαριά ναρκωτικά, το aids κτλ- θα εξαφανιζόταν από προσώπου γης.

Μερικές φορές και οι καλές προθέσεις μπορούν να έχουν καταστροφικά αποτελέσματα (βλ. ελάχιστος μισθός). Το 1994 οι Ηνωμένες Πολιτείες σύστησαν το Child Labor Deterrence Act το οποίο στόχευε στο να εμποδίσει την εισαγωγή προϊόντων φτιαγμένα από παιδική εργασία στις ΗΠΑ. Εργοστάσια ρουχισμού στο Bangladesh φοβούμενα ότι θα χάσουν πολύτιμα συμβόλαια, απέλυσαν πολλά παιδιά εργάτες. Το παράρτημα του Bangladesh της οργάνωσης World Vision υπολόγισε ότι περίπου 70.000 παιδιά βρέθηκαν έξω από τα εργοστάσια στους δρόμους εξ’ αιτίας του νέου νόμου των ΗΠΑ. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά βρήκαν πιο επικίνδυνες δουλειές ή έπεσαν στην πορνεία.

Σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέθεσε 10 εκατομμύρια δολάρια στο διεθνές πρόγραμμα για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο αντίκτυπος ενός τέτοιου νόμου είναι άμεσος ενώ τα προγράμματα που φροντίζουν τα απολυμένα παιδιά παίρνουν χρόνο για να εγκαθιδρυθούν. Στο εντωμεταξύ τα παιδιά πέφτουν στην πορνεία κτλ.

Οι γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά τους να εργαστούν επειδή είναι κακοί, αλλά διότι έτσι βοηθούν στο να θραφεί η οικογένεια. Η πραγματική λύση είναι να βρουν οι γονείς μια καλή εργασία ώστε να μην χρειάζεται να δουλεύουν και τα παιδιά τους. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μονάχα με οικονομική ανάπτυξη.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock