Πέμπτη, Δεκεμβρίου 09, 2004

Η νοθεία δεν πέρασε στην Ουκρανία!

Οι εκλογές του περασμένου μήνα ακυρώθηκαν τελικά από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ουκρανίας εξαιτίας εκλογικών παρατυπιών εκ μέρους της ρωσόφιλης/ρωσόδουλης κυβερνητικής πλευράς.

Οι οπαδοί της αντιπολίτευσης έδωσαν τον δικό τους ηρωικό αναίμακτο αγώνα για την δημοκρατία, που θα μείνει γνωστή ως η «πορτοκαλί επανάσταση».

Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την απόφαση του κοινοβουλίου της Ουκρανίας να εγκρίνει τις απαραίτητες για την επανάληψη των προεδρικών εκλογών μεταρρυθμίσεις.

Η πολιτική ελευθερία και οι δημοκρατικές διαδικασίες είναι βασικά συστατικά οποιασδήποτε προσπάθειας υγιούς εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της χώρας. Η συνοχή σε μια ελεύθερη κοινωνία δεν μπορεί να εξασφαλίζεται δια της βίας παρά μόνο μέσω της συναίνεσης.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock