Κυριακή, Δεκεμβρίου 26, 2004

Καλές Γιορτές!

Κάποιοι ρωτάνε πως γίνεται ένας άθεος να γιορτάζει τα Χριστούγεννα. Η καλύτερη απάντηση προέρχεται από έναν άλλο άθεο. Την συγγραφέα και φιλόσοφο Ayn Rand, που έγραψε τον Δεκέμβριο του 1976:

"The secular meaning of the Christmas holiday is wider than the tenets of any particular religion: it is good will toward men... The charming aspect of Christmas is the fact that it expresses good will in a cheerful, happy, benevolent, non-sacrificial way. One says: ´Merry Christmas´ – not ´Weep and repent´. And the good will is expressed in a material, earthly form – by giving presents to one’s friends, or by sending them cards in token of remembrance…The best aspect of Christmas is the aspect usually decried by the mystics: the fact that Christmas has been commercialized. The gift-buying…stimulates an enormous outpouring of ingenuity in the creation of products devoted to a single purpose: to give men pleasure. And the street-decorations put up by the department stores and other institutions – the Christmas trees, the winking lights, the glittering colors – provide the city with a spectacular display, which only ´commercial greed´ could afford to give us. One would have to be terribly depressed to resist the wonderful gaiety of that spectacle."

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΧΕΣ!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock