Σάββατο, Μαρτίου 31, 2007

Το ισχυρό πολιτικό έρεισμα της Φιλελεύθερης Συμμαχίας

Νέο Άρθρο

Η Φιλελεύθερη Συμμαχία (ΦΙΣ) δημιουργήθηκε από την ανάγκη. Τα δομικά προβλήματα της μεταπολιτευτικής μας πολιτικής ζωής υπαγόρευσαν τη δημιουργία της κίνησης αυτής. Είναι η μια άλλη αντίδραση. Χωρίς βία και αντί-βία, χωρίς φολκλορικές αντιδράσεις, πορείες κτλ. Είναι καθαρά μια πολιτική κίνηση που θέλει να ανατρέψει τις συνηθισμένες μας μπηχεβιοριστικές μας αντιλήψεις περί συλλογικής δράσης.

Οι άρρητες αρχές της εμπνέουν μια πολιτική νοοτροπία που ευνοεί το νέο , το καινούργιο, το εναλλακτικό. Στηρίζονται στο νεοτερικό, μοντέρνο και μεταμοντέρνο μοντέλο συλλογικής δράσης της ατομοκεντρικής Δύσης και όχι της πατερναλιστικής Ανατολής...

*Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη συνέχεια και να σχολιάσετε*

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock