Παρασκευή, Μαρτίου 30, 2007

άλλος ένας δείκτης, άλλη μια ντροπή

κυκλοφόρησε από το world economic forum το νέο global information technology report στο οποίο υπάρχει το Networked Readiness Index NRI που μετράει το βαθμό ετοιμότητας μιας χώρας να λάβει μέρος και να επωφεληθεί από "ICT developments. The NRI is composed of three component indexes which assess:
- environment for ICT offered by a country or community
- readiness of the community's key stakeholders (individuals, business and governments)
- usage of ICT among these stakeholders"

η ελλάδα είναι στη θέση 48, πολύ πίσω φυσικά από κάθε άλλη δυτική χώρα...

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock