Σάββατο, Μαρτίου 31, 2007

Έρευνα για τους ελληνόφωνους bloggers

Λάβαμε μία πρόσκληση συμμετοχής σε on-line έρευνα με τη μορφή ερωτηματολογίου.

Σύμφωνα με το blog που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της μελέτης:

* Η έρευνα απευθύνεται στους ελληνόφωνους bloggers/ιστολόγους και έχει τη μορφή ερωτηματολογίου

* Στόχος της είναι να ανιχνεύσει το προφίλ του ελληνόφωνου blogger και κυρίως τα κίνητρα και τις πρακτικές του

* Η έρευνα αποτελεί μέρος της μεταπτυχιακής διατριβής του φοιτητή Ζαφείρη Καραμπάση στα πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος "Δυνητικές Κοινότητες : Ψυχο-Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές" (Πάντειο Πανεπιστήμιο, τμήμα Ψυχολογίας, Κέντρο Ψυχο-Κοινωνιολογικής Έρευνας της Διακυβέρνησης των Δυνητικών Κοινοτήτων, Ερευνητικό Κέντρο "Ωμέγα")

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εδώ.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock