Τετάρτη, Μαρτίου 28, 2007

Τεχνολογία, χρήματα ή κάτι πιο βασικό;

[...]no amount of technology in the classroom would improve public schools until principals could fire bad teachers.[...]


Τάδε έφη.

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ν᾿ ἁγιάσει τὸ στόμα τοῦ ἀνθρώπου! Πρέπει ὅμως νὰ μπορεῖ νὰ διώξει ἀπὸ τὸ σχολεῖο καὶ τοὺς/τὶς μαθητὲς/τριες ποὺ δημιουργοῦν πρόβλημα στὴ λειτουργία τοῦ σχολείου, εἴτε ἐπειδὴ ὠθοῦν σὲ καταλήψεις, εἴτε ἐπειδὴ ἐπειδὴ τραβοῦν τὸ τμῆμα πίσω ἐξαιτίας τῆς συμπεριφορᾶς τους κατὰ τὴ διδακτικὴ διαδικασία.

Τὸ αὐτὸ νομίζω ὅτι πρέπει νὰ ἐπεκτείνεται καὶ σὲ κάθε δημόσια ὑπηρεσία, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ λειτουργήσει κάποτε ὡς ἑταιρία παροχῆς ὑπηρεσιῶν. Ἰδοὺ πῶς ἔχει ἡ κατάσταση σήμερα: http://news.ert.gr/3/303566.asp

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock