Παρασκευή, Νοεμβρίου 16, 2007

Βιβλιοπαρουσίαση "Εναρθης Κραυγής"

Οι ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του ΧΑΡΙ∆ΗΜΟΥ Κ. ΤΣΟΥΚΑ ΕΝΑΡΘΡΗ ΚΡΑΥΓΗ Κριτικές παρεµβάσεις στο δηµόσιο λόγο την Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2007 και ώρα 7 µ.µ. στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης 104 (Θεµιστοκλέους 104, τηλ.210-33.01.208). Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι:
ΘΑΝΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ, πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας
ΠΑΣΧΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΒΕΛΗΣ, δηµοσιογράφος της εφηµερίδας Καθηµερινή
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΠΕΠΕΛΑΣΗΣ, καθηγητής
Τη συζήτηση θα συντονίσει ο ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ, διευθυντής της εφηµερίδας Καθηµερινή.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock