Σάββατο, Μαΐου 12, 2007

Επαναστατικότητα και δημιουργία

Νέο Άρθρο

Iδεολογία, φιλελεύθεροι ,Σοσιαλιστές ,κομμουνιστές… Όλη η ανθρωπότητα προσπαθεί να ενταχθεί ιδεολογικά σε ιδέες. Ιδέες αγνές, ιδέες για την βελτίωση της ανθρώπινης ύπαρξης. Ιδέες που προσπαθούν να οδηγήσουν στην εξύψωση της ανθρώπινης ύπαρξης. Όλοι οι άνθρωποι αηδιασμένοι με την υπάρχουσα κατάσταση ελπίζουν στην εδραίωση κάτι καλύτερου. Δεν μιλώ για καλύτερο πολίτευμα φυσικά. Η δημοκρατία είναι ότι καλύτερο μπορεί να υπάρξει και οι αρχαίοι έλληνες ήταν οι πρώτοι που το αντιλήφθηκαν αυτό όταν οι υπόλοιποι λαοί ακολουθούσαν την μοναρχία πιστεύοντας ότι το ιδανικότερο ήταν για αυτούς να αποφασίζει κάποιος άλλος. Ίσως γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως γίνεται ένας ευγενής να αποφασίζει γι αυτούς χωρίς να γνωρίζει τις ανάγκες τους...

*Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη συνέχεια και να σχολιάσετε*

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock