Τρίτη, Ιουλίου 10, 2007

Οι αδυναμίες του πολιτικού μας διάλογου – κάποιες αιτίες

Νέο Άρθρο

Το πολιτικό γεγονός το οποίο σηματοδότησε τους τελευταίους δυο μήνες τον Ευρωπαϊκό χώρο, και έδωσε έναυσμα για πλείστες αναλύσεις και σχολιασμό, ήταν αναμφισβήτητα οι Γαλλικές εκλογές. Ένα τέτοιο γεγονός, με τόση επιρροή στις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις πέραν των ανακατάξεων που διαμόρφωσε, αποτέλεσε και σημείο αναφοράς ώστε να διαπιστώσουμε ή να επιβεβαιώσουμε κάποιες παγιωμένες και ιδιότυπες αντιλήψεις που ταλαιπωρούν την εγχώρια πολιτική ζωή.

*κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη συνέχεια και να σχολιάσετε*

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock