Πέμπτη, Ιανουαρίου 06, 2005

Προστατευτισμός εις βάρος των καταναλωτών.

Από την 1η Ιανουαρίου 2005 θα καταργηθούν όλες οι υπάρχουσες ποσοστώσεις στο διεθνές εμπόριο για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα προϊόντα ένδυσης. Οι κλαδικές ενώσεις αυτού του τομέα στην Ελλάδα ζητούν έλεγχο των τιμών και της ποσότητας των εισαγωγών, «προστασία» από «αφύσικες» αυξήσεις στον όγκο ή μειώσεις τιμών των εισαγωγών κ.α.

Δηλαδή στην ουσία οι κλαδικές ζητούν να παρέμβει το Κράτος ώστε να μην μπορούν οι πολίτες να αγοράσουν φτηνά ρούχα (πχ από την Κίνα), επιβάλλοντας τους έτσι τα δικά τους -πιο ακριβά- προϊόντα.

ΥΓ: Και βέβαια περισσότερο ζημιωμένοι θα βγουν οι οικονομικά ασθενέστεροι πολίτες.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock