Τρίτη, Ιανουαρίου 11, 2005

Ελεύθεροι από το Guantanamo.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα αφεθούν ελεύθεροι και οι τελευταίοι τέσσερις Βρετανοί που βρίσκονται στην φυλακή του Guantanamo των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κούβα. Η Δύση χάνει τον πόλεμο των ιδεών κρατώντας φυλακισμένους ανθρώπους δίχως δίκη και κάτω από τέτοιες συνθήκες. Δεν μπορούν να ζητούν από τους άραβες σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν οι ίδιοι τα καταπατούν με αυτόν τον τρόπο.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock