Πέμπτη, Ιανουαρίου 20, 2005

Αύξηση των μισθών στην Κίνα.

Στα αστικά κέντρα της Κίνας οι μισθοί σημείωσαν αύξηση μεγαλύτερη του 10% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2004, ενώ σε παράκτιες περιοχές με μεγάλη οικονομική άνθηση, λόγω των ελλείψεων σε εργατικά χέρια, οι μισθοί των μετακινούμενων εργατών ενδέχεται να αυξήθηκαν μέχρι και 20%.

Μα πως είναι δυνατόν; Αφού εξ' ορισμού η φτωχή Κίνα θα έπρεπε να γίνει φτωχότερη με την παγκοσμιοποίηση! Μάλλον δεν μας τα λένε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ...

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock