Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 25, 2006

Πρόστιμα και διαφθορά

Νέο Άρθρο

Τα πρόστιμα και η διαφθορά μονοπωλούν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης διότι σε μία δημοκρατικά οργανωμένη πολιτεία αποτελούν, τα μεν πρώτα εργαλείο τήρησης των κανόνων που όλοι οφείλουν να ακολουθούν, η δε δεύτερη τον καθρέπτη της παράβασης των κανόνων και της απαξίωσης των γενικών θεσμών και των συλλογικών μηχανισμών. Είναι αλήθεια ότι η δημοκρατία είναι το μόνο πολίτευμα που μπορεί άριστα να συνδυάζει τους ισχυρούς πλουραλιστικούς μηχανισμούς αποκάλυψης των σκανδάλων, με την εξίσου ισχυρή προστασία των κατηγορουμένων για την προάσπιση των θέσεων τους. Αυτός ο συνδυασμός είναι ένα από τα πολύ σημαντικά προτερήματα της δημοκρατίας εάν θα θέλαμε να την συγκρίνουμε και τελικά να την προκρίνουμε απέναντι σε άλλα συστήματα πολιτικής οργάνωσης...

*Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη συνέχεια και να σχολιάσετε*

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock