Τετάρτη, Απριλίου 18, 2007

Η ήττα της πολιτικής από την διαφθορά

Νέο Άρθρο

Η πολιτική ως οργανωμένη συλλογική δράση διαχείρισης των κοινών υποθέσεων μιας δημοκρατικής κοινωνίας αποσκοπεί με βάση το φιλελεύθερο επιχείρημα στην θεμελίωση αλλά και στην διεύρυνση της ευημερίας του ατόμου. Το άτομο άτυπα μεν αλλά ουσιωδώς δε υπογράφει το σύνταγμα για την συλλογική οργάνωση της κοινωνίας και κατερχόμενο στις εκλογές κατά τακτά χρονικά διαστήματα δίνει σαφή εντολή για το είδος της πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθεί υπό την ρήτρα της χρηστής διοίκησης και της τήρησης των νόμων. Η εμφάνιση της διαφθοράς και μάλιστα σε πολυδιάστατη μορφή οδηγεί στην απώλεια του κριτηρίου της πολιτικής και μάλιστα στην απόρριψη της συλλήβδην.

*Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη συνέχεια και να σχολιάσετε*

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock