Παρασκευή, Ιουνίου 01, 2007

Ο ανομιμοποίητος πόλεμος κατά των ναρκωτικών


Νέο Άρθρο

Στην Αμερική θεωρούμε ότι είναι σημαντικό η κυβέρνηση και οι κυβερνητικές εξουσίες να είναι νομιμοποιημένες. Πράγματι, κάθε 4η Ιουλίου υπερηφανευόμαστε πολύ ανιχνεύοντας την κληρονομιά μας ως έθνος στο ιδρυτικό μας έγγραφο, την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Έντεκα χρόνια αφού οι Ιδρυτές έγραψαν εκείνο το έγγραφο, έγραψαν ένα ακόμα, το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μέσω του οποίου επανασυνταχθήκαμε ως έθνος. Το Σύνταγμα συνεχίζει να είναι σήμερα ο θεμελιώδης νόμος της χώρας, η ύπατη πηγή οποιασδήποτε νομιμοποίησης μπορούν να έχουν η κυβέρνηση και οι εξουσίες της. Αν κάποια εξουσία δεν μπορεί να ανιχνευθεί στο Σύνταγμα ή αν ασκείται ενάντια στην προστασία που παρέχεται από αυτό, η εξουσία είναι ανομιμοποίητη. Στην ουσία της η νομιμοποίηση είναι τόσο απλή.

*Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη συνέχεια και να σχολιάσετε*

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock