Τετάρτη, Ιουνίου 13, 2007

Η εμπλοκή των οικονομικών μεταρρυθμίσεων

Εκδήλωση στο Ξενοδοχείο Ζαφόλια, που διοργάνωσε η Φιλελεύθερη Συμμαχία την Δευτέρα 11/6/07 με την συμμετοχή του πρώην υπουργού κ. Ανδρέα Ανδριανόπουλου και του Αντιπροέδρου της Φιλελεύθερης Συμμαχίας κ. Τάσου Αβραντίνη.

Η εισήγηση του Ανδρέα Ανδριανόπουλου (35 min):
download

Η εισήγηση του Τάσου Αβραντίνη (24 min):
download

Η συζήτηση που ακολούθησε με το κοινό (62 min):
download

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock