Παρασκευή, Ιουνίου 01, 2007

Ron Paul: The end of dollar hegemony, Part I

Δεν χρειάζονται συστάσεις ή εισαγωγές στο χθεσινό άρθρο του Ron Paul

Ron Paul: The end of dollar hegemony, Part I
Σημ: το λινκ οδηγεί στο oikonomika blog

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock