Τετάρτη, Ιουνίου 13, 2007

Επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα

Νέο Άρθρο

Η πορεία των επενδύσεων στη χώρα μας μολονότι προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας, ποτέ δεν ήταν ευνοϊκή αλλά ούτε καν επαρκής για να στηρίξει τα ελληνικά προϊόντα όχι μόνον στις δύσκολες και απρόσιτες πολλές φορές διεθνείς αγορές, αλλά ακόμη και στην εγχώρια αγορά στην οποία έχει διαμορφωθεί μία σταθερή εικόνα υποχώρησης της ελληνικής προστιθέμενης αξίας που έχει έναν άμεσο πολύ αρνητικό αντίκτυπο στο ολοένα και πιο διευρυμένο ελλειμματικό ισοζύγιο πληρωμών.

*κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη συνέχεια και να σχολιάσετε*

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock