Δευτέρα, Οκτωβρίου 29, 2007

eBusiness@Newcastle: νέα έρευνα για πολιτικό marketing

Εκλογές 2007 - Πολιτικό Marketing


Αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του eBusiness@Newcastle ένα νέο ερωτηματολόγιο με αντικείμενο την αποτελεσματικότητα και την επιρροή του διαδικτυακού πολιτικού marketing στις εκλογές του 2007 της Ελλάδος. Η συμπλήρωση του θα σας πάρει το πολύ 5 λεπτά, είναι φυσικά ανώνυμη και ασφαλής, οπότε σας παρακινούμε να συμμετάσχετε.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock