Σάββατο, Μαρτίου 22, 2008

Αποτελέσματα της έρευνας για τους ελληνόφωνους bloggers

Πριν από περίπου έναν χρόνο είχαμε αναρτήσει μία πρόσκληση για συμμετοχή σε on-line έρευνα για την ταυτότητα του ελληνόφωνου blogger από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Ζαφείρη Καραμπάση. Τα αποτελέσματά της δημοσιεύτηκαν και μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά εδώ.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Referrers

Based on original Visionary template by Justin Tadlock
Visionary Reloaded theme by Blogger Templates | Distributed By Magazine Template

Visionary WordPress Theme by Justin Tadlock